فواید ماساژ نوزاد


فواید ماساژ نوزاد

فواید ماساژ نوزاد

ازفواید ماساژ نوزاد می توان به موارد زیر اشاره کرد

۱.ماساژ نوزاد روند تدریجیِ رشد عضلانی و استخوانیِ نوزاد را سرعت بخشیده و در استحکامِ استخوانها و عضلاتِ پایه ایی موثر بوده و در زودتر و صحیح تر نشستن و راه رفتن، نقش موثری دارد.

۲.ماساژ در درمان یا بهبودِ دردهای ناشی از یبوستِ طولانی و آزار دهنده نقش بسزایی دارد.  

۳. ماساژ به خوابِ نوزاد نظم داده و بی قراریهایِ ناشی از هیجان یا بازیگوشی را کاهش می دهد.

۴.ماساژ با افزایشِ چشمگیرِ توجه و تمرکز نوزاد، سطح هوشیاری وی را به میزان زیادی افزایش داده و سبب یاد گیریِ سریعترِ نکات آموزشی و تربیتی می گردد.                           

ماساژ درمانگرِ نوزاد
زهرا کشاورز

 

مرکز سلامت نگر الوند

شیراز بلوار معالی آباد نبش دوستان
ساختمان اداری الوندطبقه4واحد402
07136342212

 ماساژ ماساژ نوزاد مرکز ماساژ ماساژشیراز ماساژمعالی آباد